tjanster

14,400.00 kr24,475.00 kr inkl.moms

Borgerlig begravning i Stockholm. 

Så kallas alla begravningar som sker utanför de kristna eller andra religioners begravningsordningar. En borgerlig begravning följer ingen given ritual eller mall utan utformas enligt den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Akten kan mycket väl ordnas i en profan lokal, men också i ett vanligt kapell avsett för sådana begravningar. Ceremonin förbereds av en officiant tillsammans med de anhöriga. Kommunen har utsedda officianter, men som sådan kan också någon på begravningsbyrån, eller en person utsedd av de anhöriga, fungera.
Begravningen kan utformas med stor frihet och ofta tar musik och diktuppläsning stor plats vid sådana tillfällen.

Kista

BAS

16OBH-2008 (1)

Enkel kista av spånskiva

3,800.00 kr inkl.moms

Urna

Kistdekoration

Sorgbukett/krans

Här kan man välja olika modeller av sorgbuketter och kransar.

Handbukett

Textat band till dekorationen

Textade band till sorgdekorationen, vanligtvis vita med guldtext.

Borgerlig Officiant

Officiant som håller i och utformar akten tillsammans med Er.

Solist

Att ha sånginslag under begravningen kan berika ceremonin på flera sätt. Dels kan sångerna göra den annars känslomässigt tunga ceremonin lättare och ljusare, de kan ge anhöriga och vänner tid och eftertanke att låta ord, händelser och minnen sjunka in och de kan lyfta fram vem den avlidne verkligen var - texter som beskriver honom eller henne, låtar från hans eller hennes favoritartister eller låtar som spelats vid speciella tillfällen.

Bouppteckning

Bouppteckningen skall upprättas inom 3 månader från dödsfallet, och vi står gärna till tjänst.

Försäkringsutredning

Vi tillfrågar de vanligaste försäkringsbolagen om den avlidne har något engagemang.

Begravningsbil

Begravningsbil inom Stockholm, inkl förare och bärare som transporterar kistan från sjukhuset till ceremonilokalen där begravningen skall hållas.

2,850.00 kr inkl.moms

Kistläggning & omhändertagande

Kistläggning och omhändertagande av avliden innebär att man gör kroppen redo inför begravningen. Kroppen rengörs och en vit svepningsskjorta alternativt den avlidnes egna kläder används. Föremål som betydde mycket för den avlidne får även läggas ner i kistan.

850.00 kr inkl.moms

Representant vid begravningen

Omfattar förutom resan till och från kapellet/kyrkan minst 1 timme innan ceremonin även förberedelsearbete såsom kontroll av kista, blommor, ev. gravplats, dekorera vid båren, genomgång med officiant, organist, solist och vaktmästare samt vara behjälplig under ceremonin, ringa förtäringsstället ang. rätt antal gäster till minnesstunden för ev. justering och slutligen ta ut blommorna till graven eller blomstergården.

1,950.00 kr inkl.moms

Planeringshjälp

Art. nr. BORGERLIG BEGR. Kategori: .