Begravningsbyrå Stockholm

Transport av avlidna.

Transporter och hantering av avlidna är en viktig del av vårt arbete.
Vår målsättning är att sköta detta på så etiskt och värdigt sätt som möjligt. Detta gör vi genom att alla transporter sker i för ändamålet särskilt anpassade bilar som inte används till annat än transport av avlidna. Vid hämtning i bostaden, på äldreboende eller liknande är vi alltid två personer. Om hämtningen sker på bår, vilket är vanligast, används alltid nya bårlakan och kuddar i tyg. Dessa återanvänds inte. Vi har även extra kontroll av den avlidnes identitet vilket säkerställer att förväxling inte ska ske. Den personal som sköter transporterna är erfaren och kunniga.

Vi har också stor erfarenhet av andra kulturers begravningsritualer, även av utlandstransporter.

Om man vill ha hjälp med begravning och utlandstransporter i och till ett annat land ordnar vi även detta. Vi hjälper till med nödvändiga handlingar, kontakter med läkare, folkbokföring samt ordnar transport som kan ske antingen per flyg eller med bil beroende på destination. Dock kontakt med konsulat/ambassad sköter familjen.

Här ser ni en av våra begravningsbilar.

begravningsbil