Begravning

Begravningsbyrå Stockholm

Kremationsbegravning i Stockholm

Vid en kremationsbegravning har man en minnesceremoni med kista och när det är dags att ta farväl går man fram och tar farväl vid kistan istället för vid graven. En begravningsentreprenör från oss är med och visar fram en eller flera bänkrader med gäster, som går och tar avsked vid kistan. Man stannar en stund vid kistan, lägger sin handblomma på kistan och går tillbaka till bänken. Eventuellt ger man en andra solosång eller liknande och sedan är det bara ett sista orgelstycke kvar på själva akten i kapellet vid en kremationsbegravning.

Beställ kremationsbegravning här här

 

Jordbegravning i Stockholm

Jordbegravning

Om det är jordbegravning går man inte fram och tar avsked inne i kapellet utan istället vid graven. Bärarna går fram och bär stillsamt kistan ut till graven med resten av de församlade i följe. Numera kan man dock vid de flesta begravningar välja att avsluta akten i kapellet och ta avsked som vid en kremationsbegravning. Gravsättning sker då efter det att gästerna lämnat kapellet, antingen av kyrkogårdsförvaltningen eller av bärare.

Beställ jordbegravning här här

 

Borgerlig Begravning Stockholm

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning kallas de begravningar som sker utanför de kristna eller andra religioners begravningsordningar. En borgerlig begravning följer ingen given ritual eller mall utan utformas enligt den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Akten kan mycket väl ordnas i en profan lokal, men också i ett vanligt kapell avsett för sådana begravningar. Ceremonin förbereds av en officiant tillsammans med de anhöriga. Kommunen har utsedda officianter, men som officiant kan också någon på begravningsbyrån, eller en person utsedd av de anhöriga, fungera. Begravningen kan utformas med stor frihet och ofta tar musik och diktuppläsning stor plats vid sådana tillfällen.

Beställ borgerlig begravning här

 

Egen utformad begravning

Friheten att få utforma begravningen som man själv önskar har ökat på senare tid, även om den svenska kyrkoordningen sätter vissa gränser. Inramade foton, personliga tillhörigheter eller andra föremål som förknippas med den avlidne kan dock placeras vid eller på kistan. Särskilt vid borgerliga begravningar är det öppet för att smycka och dekorera kistan, för att ge uttryck för den avlidnes personlighet. Begravningsbyrån hjälper dig gärna med en sådan ”temabegravning”.

 

Var ska begravningsceremonin äga rum?

Det vanligaste är en kyrka i närheten av hemmet eller ett kapell på någon av kyrkogårdarna. Även lokaler av icke kyrklig karaktär kan fungera om de är tillräckligt värdiga för ändamålet. När väder och andra omständigheter stämmer kan högtiden också hållas på en plats i en trädgård, vid en sjö eller vid havet.

Här kan ni läsa mer om vad Stockholms kyrkogårdsförvaltning kan informera om.